Branderup vandværk

 


Velkommen til Branderup Vandværk

 

På denne side for du relevant information om dit vand og dit vandværk.

Branderup vandværk udpumper årligt ca. 400 000 kubikmeter vand, til 241 forbrugere.

Heraf en storforbruger, Arla mejeriet, der er placeret midt i byen, de aftager ca. 75 % af vandet.

 

De 2 boringer, henter vandet op fra ca. 200 meters dybde i den såkaldte Ribeformation.

Den sidste boring, er af ældre dato og er ca. 42 meter dyb. Den bruges som reserve boring.

Yderlig oplysninger om boringer, kan findes på GEUS.dk. Boringer har følgende nr:

Til mejeriet (200m.)                                DGU. 159.892

Til byen (ny200 m.)                                 DGU. 159.1256

Reserve (35 m.)                                       DGU. 159.321

Boring slettet                                           DGU. 159.1119

 

Vandanalyser.

Via nedenstående link, kan Du følge vandanalyser fra Vandværket. Er der afvigelser, vil Vi altid knytte en kommentar og fortælle, hvilke tiltag, vi har sat i gang.

Kommentar:

Der er d 7/11 2017 fundet indhold af sprøjtemidlet Desphenyl Chloridazon i vores reserve boring.

Indholdet er undre grænseværdi og derfor ikke sundhedsskadelig ifølge drikkevandsbekendtgørelsen. Denne boring fungerer kun som reserve og benyttes kun som back up.

 

Link:        https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&firstshow=true&wpID=8756   

 

Takstblad                 2020

Vandpris:                                                                      1,25 kr.+ Moms+ Afgift pr. kubikmeter

Årlig abonnement:                                                      425.00 kr.     + moms

Tilslutningsafgift:                                                        8000.00         kr.                 + moms

Udsendelse af rykker                            

for manglende aflæsning:                                          80.00 kr        + moms        

Rykker betaling 1. gang                                              100.- kr.

Rykker betaling 2. gang                                              100.- kr.

Lukning pga. manglende betaling.                            Efter regning                    

Aflæsning af måler udført                                         

af Branderup Vandværk:                                           200.00 kr.     + moms

Vandtilslutning i landzone:                                      Efter regning,

evt. pristalsregulering for tidligere tilslutninger i samme område.